سلام بربچ مخصوصا سومی ها و کنکوری ها سرمون شلوغه درس به اینترنتمون صدمه زده

من که چهار روزه پشت نت نیومدم زیست میخوندم

سومی های تجربی انصافا چه امتحانی بودا حال کردم سومی های انسانی هم که با ضمن عرض تسلیت فک کنم منطق بد رو عصاب بود

موفق باشید